Activiteiten

Activiteiten

Vaste jaarlijkse activiteiten van de Raad

 • Viering van de zondag van de eenheid in januari
 • Gebedsdienst in het kader van Wereldgebedsdag op de 1ste vrijdag in maart
 • Drie sobere maaltijden in de veertigdagentijd
 • Viering aan de vooravond van Pinksteren
 • Wereldmaaltijd en vredesvesper in vredesweek in september
 • Iedere vrijdagavond weeksluiting in verzorgingscentrum Het Hoge Heem
 • Tenminste twee thema-avonden per jaar
 • Zangavond in samenwerking met de Evangelische Christen Gemeenschap en Perkigemeenschap
 • Kerstattenties voor alle bewoners van Het Hoge Heem, Midden-Heem en Lage Heem
 • Gezamenlijke kerstadvertentie in een lokale krant, samen met Evangelische Christen Gemeenschap
 • Overbrengen van Ramadangroet aan bestuur van moskee in Uithoorn
 • Bloemenhulde op 4 mei bij Stiltemonument in Uithoorn

 

Oecumenische rouwgroep

Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel bijeenkomsten voor mensen die iemand aan de dood verloren hebben. Het kan daarbij gaan om een partner, kind of andere dierbare. Centraal staat het uitwisselen van ervaringen. Deze groep staat open voor iedereen.

Meer informatie

Ervaring van deelnemer aan de rouwgroep

 

Oecumenische reizen 

Lees hier een kort verslag van de reis naar Andulusië in 2015.

Lees hier een kort verslag van de reis naar de Baltische Staten in 2014.

Lees hier een kort verslag van de reis naar Macedonië in 2013.

 

 

 

 

 

Landelijk nieuws van de RvK