Activiteiten

Samen zingen: dankbaarheid en ontmoeting

Een avond om dankbaar voor te zijn, zo ervoeren mensen de gezamenlijke zangavond op 20 april. Samen zingen en ontmoeting bij de koffie en thee achteraf. Kennismaken met elkaars liederen, zingen in het Indonesisch, een uitbundig loflied of een ingetogen lied uit Taizé. Opwekkingsliederen, een lied van Huub Oosterhuis, een psalm met antifoon, een gedicht van Soren Kierkegaard. Een grote diversiteit aan liederen in een fijne sfeer.

 

Alweer voor de derde keer organiseerden de Raad van Kerken (rooms-katholiek en protestants) en de  Evangelische Christen Gemeenschap een gezamenlijke zangavond. Dit jaar samen met de Perki gemeenschap, de Indonesische geloofsgemeenschap die twee keer per maand in De Schutse bijeen komt. 

 

Het wordt een mooie traditie want er is al een datum bedacht voor volgend jaar: 10 mei 2017.

Landelijk nieuws van de RvK