Doelstelling

Waar staat de Raad voor

De Raad heeft tot doel:

1. onderlinge betrokkenheid, ontmoeting en samenwerking van de aangesloten kerken en hun leden, door het stimuleren en organiseren van gezamenlijke activiteiten

2. bezinning in oecumenisch verband op vragen rond het christelijk geloof, kerk en samenleving

3. behartiging van de gezamenlijke belangen op sociaal-diaconaal en ethisch gebied in de samenleving

4. bevorderen dat de leden van de plaatselijke geloofsgemeenschappen elkaar leren kennen.

5. gezamenlijke dienstbaarheid aan de samenleving

 

 

Voor wie meer wil lezen, klik hier voor het beleidsplan 2013-2016.

 

 

 

 

 

Landelijk nieuws van de RvK