Geschiedenis

Geschiedenis van de Raad van kerken Uithoorn - De Kwakel

 

 In 1968 is de landelijke Raad van Kerken opgericht. Naast de landelijke Raad zijn er Provinciale en plaatselijke Raden opgericht.

Sinds 1970 heeft een aantal kerken in Uithoorn en De Kwakel zich verenigd in een Raad, omdat zij gestalte willen geven aan de gemeenschap van kerken.

 De Raad is aanspreekpunt voor de gezamenlijke aangesloten kerken en kan als zodanig deze kerken vertegenwoordigen.

In 2010 heeft de raad met diverse activiteiten haar 40-jarig jubileum gevierd.

 

 

 

Landelijk nieuws van de RvK