Nieuws

Het nieuws

Uit de Raad #2


Oecumenische vieringen, thema-avonden, oecumenische rouwgroep, sobere maaltijden, weeksluitingen in het Hoge Heem, oecumenische reizen: er wordt van alles gedaan onder auspiciën van de Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel. Al die activiteiten hebben natuurlijk een doel en die doelen staan in de statuten beschreven. Misschien is het goed om die hier een keer te noemen:


1. onderlinge betrokkenheid, ontmoeting enamenwerking van de aangesloten kerken en hun leden, door het stimuleren en organiseren van gezamenlijke activiteiten
2. bezinning in oecumenisch verband op vragen rond het christelijk geloof, kerk en samenleving
3. behartiging van de gezamenlijke belangen in de samenleving
4. bevorderen dat de leden van de plaatselijke geloofsgemeenschappen (anders dan de aangesloten lidkerken) elkaar leren kennen.
5. gezamenlijke dienstbaarheid aan de samenleving


Deze doelen zijn de basis van het beleidsplan dat de Raad onlangs heeft opgesteld voor de komende drie jaar. Niet om nog meer papier te hebben maar om even stil te staan bij onze doelen en wat we doen en dan vooral de relatie tussen die twee. Bereiken we onze doelen met wat we organiseren? Zijn er hiaten? Wat blijft er eigenlijk liggen? Het beleidsplan is weer uitgangspunt voor het werkplan voor het komende jaar. Zo gaan we vooral door met wat we al doen en waarbij vele oecumenische ontmoetingen plaatsvinden. Maar we gaan ons ook eens bezinnen op 'wat is onderlinge betrokkenheid', zoals in een van de doelen staat. Wat is het en hoe kunnen we dat vorm geven? Of hoe kunnen we meer dienstbaar zijn aan de samenleving en wat houdt dat eigenlijk in? Boeiend toch, om daar eens mee aan de slag te gaan? Hebt u ideeën? Laat ze horen!

 

In de laatste vergadering is ook het jaarverslag over het vorige seizoen vastgesteld. Wie het eens wil lezen, kan het opvragen bij het secretariaat. Het geeft een mooi overzicht van alle activiteiten. Verder is er over en weer nieuws uitgewisseld: de startzondagen in de verschillende kerken, het kerkcafé bij de PGU, het verdrietige bericht van het overlijden van pastor Woolderink en natuurlijk het blijde bericht van twee nieuwe pastores voor de parochies van De Burght, De Kwakel en Nes aan de Amstel.

Landelijk nieuws van de RvK