Nieuws

Het nieuws

Uit de Raad #1

Misschien is vergaderen niet het leukste dat mensen kunnen bedenken maar als je met elkaar om tafel zit kan het toch erg prettig en inspirerend zijn, ook als die tafel een vergadertafel is. Zo zaten we in de laatste vergadering van de Raad van Kerken met een grote groep mensen om de vergadertafel. Vertegenwoordigers van allerlei activiteiten vertelden over het afgelopen jaar.

 

Wat blijken er dan veel mensen bezig te zijn met de oecumene en wat een rijk palet aan activiteiten. Van kerstattenties voor alle bewoners van het Hoge Heem en aanleunwoningen tot sobere maaltijden en van oecumenische vieringen tot oecumenische reizen. Allemaal plekken waar we elkaar, protestants en rooms-katholiek, kunnen ontmoeten en kunnen inspireren. Dit jaar sloten we deze vergadering voor het eerst af met een borrel en ook dat bleek een goede gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten.

 

Om er één activiteit uit te lichten: ook dit jaar vond er weer een rouwgroep plaats die van december tot mei bij elkaar kwam. In november is er op verzoek van de deelnemers een terugkombijeenkomst gepland. Een mooi voorbeeld van elkaar ontmoeten en ondersteunen. Ter informatie: eind dit jaar gaat er weer een rouwgroep van start. En wat bleek tijdens de vergadering: een aantal protestanten hadden zich aangesloten bij de rooms-katholieke geloofsgesprekken voor senioren. Volop interkerkelijke ontmoetingen dus. Wat wil je als Raad van Kerken nog meer?

Landelijk nieuws van de RvK