Samenstelling

Samenstelling van de Raad van kerken Uithoorn - De Kwakel


Bij de Raad van Kerken Uithoorn- De Kwakel zijn de volgende lidkerken aangesloten:

  • De Rooms Katholieke Emmaüs parochie
  • De Rooms Katholieke kerk St Jans' Geboorte in De Kwakel
  • De protestantse gemeente van Uithoorn, de PGU, met de twee kerken De Schutse en de Thamerkerk


Leden van de vergadering:

In het dagelijks bestuur zijn de lidkerken zo goed mogelijk vertegenwoordigd.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: 
voorzitter: mevrouw Carine Vleerbos, RK
secretaris: de heer Karel Burger, PGU
penningmeester: de heer Hans van den Bosch, PGU

Elke kerk heeft twee vertegenwoordigers in de vergaderingen van de Raad, waaronder, indien mogelijk, een afvaardiging van de pastores.

De Raad vergadert ten minste vier keer per jaar.

 

Landelijk nieuws van de RvK